Joanna Majak Gundersen


Joanna Majak GundersenJoanna Majak Gundersen er spesialist i bryst- og endokrinkirurgi og generell kirurgi.
Hun har bred erfaring i behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft og brystsykdommer.

Joanna har jobbet ved OUS, Drammen og er nå ansatt som overlege ved Ahus. Hun er opptatt av pasientens opplevelse og mestring av sykdommen.

Det er viktig med god kommunikasjon! Fokuset er også stort på det kosmetiske resultatet.

Pasienter med spørsmål rundt brystsykdom og behandling, behov for kontroll etter gjennomgått brystkreft eller pågående brystkreftbehandling er hjertelig velkommen. 

 

CV Joanna Majak Gundersen

 2000-2001 Turnustjeneste Bærum sykehus og Trekanten legesenter i Asker

2002-2007 Utdanning i generell kirurgi Aker sykehus, Oslo

2007-2011  Utdanning i bryst- og endokrinkirurgi OUS Ullevål, Aker og Radiumhospitalet, ansatt i landets første dedikerte utdannelsesstilling i spesialiteten

2011-2016  Overlege Drammen sykehus, hovedfokus på onkoplastikk, flere opphold ved sykehus i England i Nottingham og Winchester

2016-dd  Overlege Ahus, Medisinskfaglig rådgiver og fagansvarlig

2009-dd  Medlem i spesialitetskomiteen i bryst- og endokrinkirurgi

Snakker flytende: norsk, engelsk, polsk, italiensk og fransk

 

Timebestilling

Bestill time online eller på tlf.: 22 95 75 00

Vil du bestille time til mammografi, kontakter du røntgenavdelingen på tlf. 22 95 75 27

Les mer om våre tjenester innen bryst- og endokrinkirurgi

 

Våre leger

 

Mammografi