Behandling av anoreksi


Personer som rammes av spiseforstyrrelser opplever ofte sterkt redusert livskvalitet og fysiske komplikasjoner.

Mange har vanskeligheter med å mestre hverdagen og sykdommen kan føre til sosial tilbaketrekking.

Behandling av anoreksipasienter er rettet mot ungdom med begynnende symptomer på spiseforstyrrelse eller tidlig stadium av anoreksi. I behandlingen inngår individuell terapi og familieterapi. Studier viser at behandling av ungdom med anoreksi hvor familien deltar, fører til svært gode resultater, også på lang sikt. I tillegg inngår kostholdsveiledning som en viktig del av behandlingen.

Tjenesten tilbys ved

  • Volvat Oslo - Nationaltheatret
  • Volvat Oslo - Majorstuen
  • Volvat Hamar
  • Volvat Bergen - Laguneparken