Behandling av bulimi


Volvat tilbyr effektiv forskningsbasert behandling av bulimi.

I behandlingen inngår individuell terapi og kostholdsveiledning. 

Det er gjennom flere studier slått fast at kognitiv adferdsterapi er den mest effektive form for terapi i behandling av bulimi. Ikke alle pasienter vil ha nytte av vårt behandlingstilbud. Det blir derfor satt av god tid til samtale og kartlegging av pasientens livssituasjon/sykdomsbilde med vår psykolog før en eventuell behandling settes i gang.

 

Tjenesten tilbys ved

  • Volvat Oslo - Nationaltheatret
  • Volvat Oslo - Majorstuen
  • Volvat Hamar
  • Volvat Bergen - Laguneparken