Fysisk aktivitet


Til tross for at genetisk faktorer spiller en betydelig rolle for utviklingen av overvekt, er det gode holdepunkter for at overvekt i dagens samfunn i stor grad skyldes for høyt energiinntak og for lavt energiforbruk. Hvorfor har det blitt slik?

På mange måter presses vi til passivitet gjennom hvordan samfunnet legger opp til stadig mer stillesittende arbeid, energibesparende innretninger og en hverdag som krever utstrakt bruk av motoriserte transportmidler. Selv fritiden vår er ofte dominert av at passiv underholdning via TV og dataskjermer er den mest tilgjengelige og enkleste formen for avkobling vi har. En rekke studier viser at inaktive personer har høyere kroppsvekt, høyere BMI og høyere fettprosent enn dem som er fysisk aktive.

Regelmessig fysisk aktivitet har betydelige helsefremmede effekter. For å oppnå varig vektreduksjon spiller også fysisk aktivitet en nøkkelrolle. For å redusere vekten må du bruke flere kalorier enn du spiser. For de fleste som ønsker å redusere kroppsvekten anbefales en kombinasjon av regelmessig fysisk aktivitet og reduksjon i kaloriinntaket. Studier viser også at de som er fysisk aktive har lettere for å opprettholde en stabil vekt.

Musklene forbrenner energi

Muskulatur som ikke stimuleres tilstrekkelig, vil etter hvert svekkes og bli mindre. Fordi muskelmassen er kroppens største energiforbruker, vil redusert muskelmasse føre til at kroppen bruker mindre energi gjennom hele døgnet. Jo mindre muskel- masse, desto lavere forbrenning.