Ernæringsfysiologi - oppfølging

De fleste livsstilssykdommer er knyttet til hvordan og hva vi spiser.
Kostholdsråd hos ernæringsfysiolog vil særlig være aktuelt ved:


 • Overvekt
 • Spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi)
 • Diabetes
 • Lipidforstyrrelser
 • Hjerte-karsykdommer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernæring - eller ernæringsfysiologi - er læren om sammenhengen mellom kosthold oghelse, og omhandler næringsstoffenes stoffskifte og fysiologiske virkning i menneskekroppen.

Vår ernæringsfysiolog i Bergen, Elisabeth Birkeland, (bildet), jobber også tett med Olympiatoppen.

Ernæringsbegrepet omfatter:

 • Kunnskap om matinntak og matvarenes sammensetning og næringsverdi
 • Egenskaper ved energigivende næringsstoffer (fett, karbohydrat og protein)
 • Egenskaper ved ikke-energigivende næringsstoffer (vitaminer, mineraler, sporstoffer, kostfiber og vann)
 • Stoffskifte – næringsstoffenes opptak, omsetning og lagring i kroppen
 • Fysiologi – næringsstoffenes funksjon i kroppen
 • Næringsbehov ved ulike tilstander

 

Kliniske ernæringsfysiologer gir råd om kosthold og ernæring til mennesker med en sykdom eller tilstand som er relatert til kostholdet. Arbeidsoppgaver omfatter kostbehandling til pasienter som har spesielle ernæringsbehov på grunn av ulike sykdomstilstander som for eksempel overvekt, underernæring, spiseforstyrrelser, allergier/intoleranser, cøliaki, nyresykdom, hjertesykdom, diabetes, mage-tarmsykdom, sjeldne stoffskiftesykdommer, eller etter kirurgiske inngrep.

Kliniske ernæringsfysiologer kan også gi kostholdsveiledning til personer som av forebyggende årsaker har behov for særskilt kostveiledning, f.eks. idrettsutøvere, og til friske personer uten særskilte behov. Noen mennesker med for eksempel  cøliaki, matallergi, matintoleranse eller medfødte metabolske sykdommer kan kun bli friske ved å endre kostholdet.

En klinisk ernæringsfysiolog kartlegger og vurderer pasientens behov basert på sykehistorie, høyde, vekt og relevante blodprøver. Behandling kan gå ut på å sette pasienten på spesialkost, næringsdrikker eller intravenøs næring.

Opplæring av pårørende, barnehager, skoler og helsepersonell er en del av jobben.
Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Titlene ernæringsekspert, ernæringskonsulent og lignende er ikke beskyttet.

Man skiller mellom klinisk ernæringsfysiolog og ernæringsfysiolog:

 • En klinisk ernæringsfysiolog er en person som har utdanning innen faget ernæringsfysiologi på master-/hovedfagsnivå fra ernæringslinjen ved Universitetet i Oslo eller Bergen, med spesialisering innen klinisk arbeid. Å arbeide som klinisk ernæringsfysiolog ved et sykehus krever autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

 

Volvat har klinisk ernæringsfysiolog i Oslo og Bergen

 

 • En ernæringsfysiolog har en utdanning på bachelor- eller masternivå innen generell ernæring, human ernæring eller samfunnsernæring. En ernæringsfysiolog har god kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse, og jobber gjerne forebyggende med livsstilsendringer.

 

Volvat har ernæringsfysiologer på Hamar og i Bergen.

Les mer om:

 

Vi har kort ventetid

Bestill time

Tjenesten tilbys ved

 • Volvat Bergen - Laguneparken

Vi har kort ventetid

Bestill time