Flylege og dykkerlege

Volvat har autorisert flylege og dykkerlege. Vi har kort ventetid.


Hvis du fyller kravene, får du attesten med deg. I tillegg til den kliniske undersøkelsen vil det bli tatt prøver, avhengig av din alder, yrke og helsetilstand.

Dykkerattest

Volvat tilbyr flere typer dykkerattester til deg som er sportsdykker, eller til deg som dykker som en del av ditt yrke. (Attest til yrkesdykkere kun i Oslo og Bergen.)

Flyattest (kun Oslo)

Du må gjennomføre en medisinsk undersøkelse hos oss for å se om du innfrir helsekravet for de ulike attestene. (Flylege kun Oslo.)

Kontakt oss for timebestilling hos flylege

  • Oslo tlf. 22 95 75 50

Kontakt oss for timebestilling hos dykkerlege

  • Oslo tlf. 22 95 75 50
  • Bergen: tlf. 55 11 20 00
  • Fredrikstad: tlf. 69 30 23 00 (kun legeattest for fritidsdykkere (PADI))

 

Tjenesten tilbys ved

  • Volvat Oslo - Majorstuen
  • Volvat Fredrikstad
  • Volvat Bergen - Laguneparken