HMS-tjenester


Alle bedrifter plikter å drive HMS- arbeid, og mange bedrifter har ønske om- og nytte av å være tilknyttet spesifikk fagkompetanse innen HMS.

Enkelte bransjer har lovbestemt krav om å være tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste. Les mer om dette på: www.arbeidstilsynet.no

Volvat tilbyr i dag denne tjenesten i Fredrikstad og Bergen.

Ut i fra de behov og ønsker bedriften har, kan Volvat tilby HMS-rådgivning innen en rekke områder, som for eksempel: 

 • AMU-deltakelse
 • Ergonomi/ arbeidsplassvurderinger
 • Vernerunder/ fysiske forhold
 • Arbeidsmiljøkartlegging/ psykososiale forhold – inkludert stresskartlegging
 • Bistand innen sykefraværsoppfølging
 • Bistand innen rusmiddelarbeid/ AKAN – både vedrørende policy og i enkeltsaker
 • Bistand innen krisehåndtering og konfliktløsning

 

Tjenestene utføres av HMS-rådgiver, fysioterapeut, lege/ arbeidsmedisiner eller organisasjonspsykolog. Vi bistår både på organisasjonsnivå, og for den enkelte leder og ansatte.

Tjenesten tilbys ved

 • Volvat Oslo - Nationaltheatret
 • Volvat Oslo - Majorstuen
 • Volvat Hamar
 • Volvat Fredrikstad
 • Volvat Bergen - Laguneparken