Sportshjertesjekken


Den internasjonale olympiske komite (IOC), flere idrettsforbund (bl.a. FIFA og UEFA), og den Europeiske hjerteforeningen (ESC) anbefaler at det foretas en hjerteundersøkelse av idrettsutøvere før disse deltar i konkurranse.

Volvat Medisinske Senter har nå utviklet et screening-program for alle som driver konkurranseidrett basert på disse anbefalingene.

Et plutselig dødsfall er alltid dramatisk, særlig når det dreier seg om unge mennesker.

I 10 – 20 % av tilfellene finner man ingen forklaring, selv etter obduksjon.*
Selv om hjertesykdom er den vanligste årsak til plutselig død, forekommer det heldigvis svært sjelden – blant yngre under 35 år er forekomsten mindre enn 3.5 pr. 100 000 pr. år.**
Programmet inneholder ulike undersøkelser avhengig av alder.

For deg som er under 20 år inneholder undersøkelsen følgende:

  • Omfattende kartlegging av egen- og familie-sykehistorie (basert på IOC´s spørreskjema)
  • Grundig undersøkelse av hjertespesialist

Blodprøver blir tatt kun i spesielle tilfeller.
Pris kr 2.300,- (eks. blodprøver)

For deg som er over 20 år eller eldre inneholder undersøkelsen følgende:

  • Omfattende kartlegging av egen- og familie-sykehistorie (basert på IOC´s spørreskjema)
  • Grundig undersøkelse av hjertespesialist
  • Ultralyd av blodårene (foretas på hals-blodårene mtp. avdekking av evt. begynnende åreforkalkning)
  • Omfattende blodprøver (bl.a. måling av kolesterol (blodfettstoffer), blodsukker, hurtigsenkning, nyrefunksjon)

Pris kr 4.998,-

Resultatene vil bli gjennomgått sammen med hjertespesialist og vil vise om du har forhøyet risiko for hjerte-/kar-sykdom. Hjertespesialisten vil i så fall gi råd om evt. videre undersøkelser og behandling.

*(Morentin B et al. Forensic Sci Int 2003;135:213-7)
** (Borjesson M et al. Br J Sports Med 2009;43:644-8).

 

Vil du ha ytterligere informasjon?

Kontakt Medisinsk avdeling på tlf. 22 95 76 21