Arbeidsmetode


Arbeidsmetoden hos fysioterapeutene ved Volvat Medisinske Senter AS/Mensendieck Klinikken Fysioterapi AS, har en undersøkelses- og behandlingstilnærming med basis i mensendieck-prinsippene. Det vil si at vi har en aktiv og pedagogisk vinkling med fo­kus på hvordan du selv kan ta vare på kroppen din i arbeid, trening og fritid.

Vår tilnærming baseres på et samspill mellom følgende hovedelementer:

  •     Helhetlig tilnærming
  •     Pedagogisk tilnærming
  •     Aktiv rehabilitering / tilnærming
  •     Manuelle teknikker

 

Helhetlig tilnærming

Årsakene til muskel – og skjelettplager kan være mange og sammensatte. Det er derfor viktig med en helhetlig tilnærm­ing i undersøkelse og behandling som fokuserer på samspillet mellom både fysiske, psykiske og sosiale forhold.
Pedagogisk tilnærming

Vi ønsker en aktiv deltakelse fra deg som pasient. En pedagogisk tilnærming har som mål å gi økt forståelse av mulige både årsakssammenhenger, behandlingstiltak og hvordan du selv kan delta aktivt for å oppnå bedring og forebygge senere plager. Forskning viser at at økt innsikt i årsakssammenhenger og behandlingstiltak både kan bedre funksjon og redusere smerte.

Aktiv rehabilitering

Aktive øvelser og bevegelser er ofte sentralt i reduksjon av smerte og korrigering av feilfunksjon i muskel – og skjelettsys­temet. Det er ikke uvanlig at skader og smerter over tid resulterer i inaktivitet og et uheldig bevegelsesmønster. Aktive øvelser er ofte nødvendig for å lære seg en mer hensiktsmessig måte å bevege seg på.
Manuelle teknikker

Aktive øvelser integreres med forskjellige manuelle grep og teknikker for å påvirke både muskler, ledd, nerver og pust. En behandling varer i henholdsvis 30, 40 eller 60 minutter. Fysioterapeuten er sammen med deg under hele be­handlingen. Vi behandler kun en om gangen og all behandling foregår i separate behandlingsrom.