Et allsidig tilbud!


Smerter og redusert funksjon i nerve, - muskel – og skjelett-systemet kan ofte føre til langvarig sykemelding og redusert livskvalitet med tid borte fra både jobb -, fritids – og idretts-aktiviteter.

Vi har et allsidig behandlingstilbud med et godt etablert tverrfaglig samarbeid med legene ved Volvat.

Årsakene til smerter og redusert funksjon i bevegel­sesapparatet kan være mange og sammensatte. I mange tilfeller kreves det en helhetlig tilnærming i undersøkelse og behandling med en aktiv inkludering av pasienten for et vellykket behandlingsresultat.

Vi tilbyr behandling innenfor blant annet:

  • Smerter og redusert funksjon i muskel – og skjelettsystemet som følge av overbelastning eller akutt skade
  • Langvarige smertetilstander (kroniske smerter)
  • Aktivitetsrelaterte plager / skader
  • Arbeidsrelaterte plager og problemstillinger
  • Idrettsskader
  • Opptrening før og etter operasjoner

Vi har kort ventetid

Bestill time

Vi har kort ventetid

Bestill time