Fysioterapi i bedrifterVåre fysioterapeuter jobber ute i bedrift, fast eller ved behov. Målet er å fremme god helse og effektivitet i bedriften, og således redusere risiko for sykefravær relatert til arbeidsbetingede muskel-/skjelettplager. Metoden er å velge ut riktige tiltak til riktig tid; både forebyggende og helsefremmende. Fysioterapeutens tiltak tilpasses den enkelte bedrifts behov.

Våre fysioterapeuter er Mensendieck-utdannede og har et menneskesyn med stor tro på individets iboende muligheter til å ivareta egen helse. Vi har en aktiv tilnærming og behandlingsform der man blant annet lærer hva man selv kan gjøre for å forebygge plager i muskel- og skjelettsystemet. Det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet kan mange ganger være bakgrunnen for plager som medarbeiderne pådrar seg. Det blir derfor viktig å forsøke å identifisere forhold på arbeidet som kan ha betydning for hvorfor plagene har oppstått i utgangspunktet.

Med dette som bakgrunn har vi arbeidet lenge ute i bedrifter med fokus på forebygging. Vi jobber først og fremst med forebygging av plager før de i det hele tatt oppstår. Dette vil si helsefremmende og forebyggende arbeid i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter. Vi arbeider også med å forebygge at plagene / smertene kommer tilbake ved å fokusere på risikofaktorer / forhold vi vet kan ha betydning for tilbakefall.

Det legges stor vekt på god evne til kommunikasjon og samarbeid med den enkelte ansatte og bedriften. I tillegg samarbeider fysioterapeutene tett med fastleger, arbeidsmedisiner, andre legespesialister, psykologer, kiropraktorer og andre helsetjenester den ansatte benytter.

I dagens marked hvor flere bedrifter ønsker noe mer enn den tradisjonelle BHT er vårt bedriftskonsept et alternativ, eventuelt et komplimenterende tilbud.

Kontakt oss:

epost: esn@volvat.no

Telefon: 901 99 889

Tjenesten tilbys ved

  • Volvat Oslo - Nationaltheatret
  • Volvat Oslo - Majorstuen
  • Volvat Hamar
  • Volvat Bergen - Laguneparken
  • Volvat Fredrikstad