Indremedisin

Hos oss møter du erfarne spesialister innen generell indremedisin.


Vi utreder og behandler en rekke indremedisinske tilstander som:

 • Mageplager, brystplager, uklar feber, gulsott (ikterus), leddsmerter, høyt blodtrykk, hevelser (ødemer), uklare allmennsymptomer.
 • Diabetes mellitus (diabetesteamet er satt sammen av diabetessykepleier, indremedisiner og allmennlege).
 • Stoffskiftesykdommer og andre endokrinologiske problemer (endokrinologi).
 • Utredning ved mistanke om blodsykdommer eller andre uklare tilstander med blodforandringer.

 

En komplett indremedisinsk vurdering og ”indremedisinsk årlig sjekk” innbefatter:

 •     Kroppslig undersøkelse
 •     Blodtrykksmåling
 •     EKG
 •     Relevante blod-, urin- og avføringsprøver.
 •     Indremedisiner utfører også ultralyd av organene i magen og ultralyd halskar ved behov (Tilbys kun ved våre avdelinger i Oslo/Majorstuen og i Fredrikstad)

 

Våre behandlere

Ved Volvat Majorstuen og Volvat Fredrikstad

Generell indremedisiner dr. med. Tom Fjornes er en meget erfaren kliniker med bred kompetanse.

Han tar imot pasienter med:

 • Uklar feber, ikterus; leddsmerter, høyt blodtrykk, elektrolyttforandringer, hevelser i 
  kroppen, uklare allmennsymptomer.
 • Utredning/ behandling av Diabetes mellitus
 • Utredning/behandling av stoffskifteproblemer
 • Utredning/behandling av mage-tarm-plager i nært samarbeid med gastroenterolog på huset. I den forbindelse kan det tilbys ultralyd abdomen (lever, galleveier, aorta abdominales, pankreas, urinveier, milt, bukvegg)
 • Utredning av blodsykdommer: allmenn diagnostikk; anemi; blodcelleforandringer; forhøyet SR; forstyrrelse i jernhusholdningen; mistanke om blodkreft.
 • Utfører ved behov: Benmargsundersøkelse (cristabiopsi; benmargsaspirat til utstryk og flow-undersøkelser)
 • Utredning av uklare brystsmerter. I den sammenheng gjennomføres også: arbeids-ekg og langtids-ekg
 • Ultralyd halskar for vurdering av risiko for hjerte- og karsykdom

 

Ved Volvat Majorstuen - Endokrinolog dr. Rolf Whitfield tar imot pasienter med:

 •     Calcium- og Vitamin D-forandringer
 •     Knokkelsykdommer; Osteoporose
 •     Overvekt og fedme
 •     For lavt testosteronnivå (hypogonadisme)
 •     Menstruasjonsforstyrrelser
 •     Polycystisk ovariesyndrom
 •     Binyresykdom, for eks Morbus Addison
 •     Sarkoidose

 

Ved Volvat Majorstuen - Infeksjonsmedisiner dr. Knut Spæren  tar imot pasienter med:
 

 •     Vanlig infeksjonssykdommer
 •     Hepatitt
 •     Henvendelser vedrørende reisemedisin
 •     Antibiotikaspørsmål
 •     Smittevern

 

Vi har kort ventetid, og du trenger ingen henvisning.

Indremedisiner tilbys i Fredrikstad, Bergen og Oslo.

Tilbudet og åpningstider kan variere noe fra senter til senter.

For undersøkelser mage/tarm (gastroskopi/kolonskopi) i Bergen, ring: 55 11 20 00

Les mer om:

Hematologisk utredning (blodsykdommer)

Vi har kort ventetid

Bestill time

Tjenesten tilbys ved

 • Volvat Bergen - Laguneparken
 • Volvat Fredrikstad
 • Volvat Oslo - Majorstuen

Vi har kort ventetid

Bestill time