Hematologisk utredning (blodsykdommer)

04.07.2014

Hos oss møter du erfarne spesialister innen generell indremedisin. Vi utreder og behandler ved mistanke om blodsykdom eller ved andre uklare tilstander med blodforandringer.

Kliniske tilstander med blodverdier utenfor normalområdet, som f.eks blodfattighet = anemi (lav hemoglobin), for høyt antall røde blodlegemer (polycytemi), for lavt eller for høyt antall blodplater og/eller hvite blodlegemer (leukemi), forhøyet senkningsreaksjon (SR), samt forhøyet ferritin (hemokromatose), bør vanligvis utredes nærmere hvis årsaken hertil ikke er kjent.

Slike utredninger innebærer blant annet en klinisk undersøkelse, undersøkelse av andre blodprøver og eventuelt ultralyd- eller røntgenundersøkelser eller undersøkelse av magen (gastroskopi) eller tarmen (koloskopi).

Dessuten kan det være nødvendig å undersøke det organet som danner blodet, nemlig benmargen (= benmargsprøve). Dette innebærer, at en nål stikkes inn i bryst- eller bekkenbenet etter at det på forhånd er gitt lokalbedøvelse. Via nålen trekkes det ut litt material i en sprøyte (benmargsaspirasjon) eller det tas ut en smal liten vevsbit (benmargsbiopsi).

Disse prøvene sendes til eksterne spesiallaboratorier for videre bearbeidelse.

Indremedisiner på Volvat tilbyr nå utførelsen av alle undersøkelsene som er nevnt ovenfor, inklusiv benmargsprøver.