Kreftomsorg

Kreft er en av de største sykdomsgruppene i det norske helsevesenet.

Mellom 35.000 og 40.000 personer i Norge får årlig nyoppdaget kreft. Ifølge kreftregisteret forventes disse tallene å stige dramatisk de neste årene. Disse tallene er alarmerende, og betyr at svært mange vil bli berørt av kreft, enten som pasient eller pårørende.

Særlig er det stor utbredelse av hudkreft, tarmkreft, prostatakreft, lungekreft og brystkreft.


Volvat Medisinske Senter tar nå et ansvar i denne utviklingen, og ønsker å kunne tilby befolkningen et supplerende tilbud til den offentlige kreftbehandlingen. Vi ønsker å kunne følge pasienten hele sykdomsløpet, og etablere et helhetlig tilbud skreddersydd til den enkelte pasients behov. Volvat har den kompetansen og teknologien som gjør oss aktuelle i kreftbehandling.

På grunn av sykdomsutvikling generelt, er mange opptatt av kreft. Enkelte har store bekymringer rundt tematikken kreft, mens andre ønsker en snarlig kartlegging og utredning av mistenkelige symptomer. Volvat har erfarne kreftleger for slike konsultasjoner, enten behovet bare er en enkel samtale og undersøkelse, eller en mere inngående utredning.

Volvats kreftteam består av mange erfarne leger innen de ulike fagområdene som berører kreft, og kan tilby en rask og effektiv utredning. Vår sammensatte gruppe har forankring i grundig og tverrfaglig samarbeid, der snarlig og nøyaktig avklaring er førsteprioritet.

Du trenger ikke henvisining for å kontakte oss

Forberedelse før konsultasjonen: For at vi skal kunne gjøre en grundig vurdering, vil vi trenge epikrise og journalinformasjon fra tidligere vurdering og behandlinger. Dette ønsker vi at du sender oss på forhånd, slik at vi kan møte deg godt forberedt. Hvis du ikke har vært undersøkt tidligere, eller kun ønsker en helsesjekk, trenger vi ikke opplysninger på forhånd.

«Har jeg kreft?»
Volvat har et team av svært erfarne spesialister som til sammen har foretatt mange tusen undersøkelser for å bekrefte eller avkrefte mistanke om kreft. Vi vet at ventetiden kan oppleves som vanskelig for mange og vårt fremste mål er å gjøre en rask og nøyaktig utredning.
Fagansvarlig onkolog er Roar Johansen


Roar Johansen (bildet) er spesialist i onkologi og i allmennmedisin, og har en doktorgrad i forskning på brystkreft og hjernesvulster. Han har mange års erfaring i å utrede og behandle kreftpasienter

”Mitt mål er at Volvat skal kunne tilby et fullstendig kreft-tilbud, enten det er snakk om utredning, behandling eller videre oppfølging. Fordelen med så mange dyktige spesialister i Volvat, er at vi er en sammensatt og tverrfaglig gruppe som har all fokus på kreft”.

 

Les mer om: 

Ta kontakt med oss på telefon, eller ved å sende inn kontaktskjemaet under.

VIKTIG: du må ikke sende personsensitive opplysninger via kontaktskjemaer eller epost!

Telefon: 22 95 76 21 eller 22 95 76 45

Vi har kort ventetid

Bestill time

Tjenesten tilbys ved

  • Volvat Oslo - Majorstuen

Vi har kort ventetid

Bestill time

Jeg vil bli kontaktet