Behandling av kreft

Behandlingen består av ulike teknologier og faser. Tradisjonell kreftbehandling består av kirurgi, strålebehandling, cytostatika og immunterapi. I Volvat har vi lang erfaring i å utføre kirurgi ved føflekkreft. Her følges de retningslinjer som er vedtatt av faggruppen ved norske sykehus. Utover kirurgi, vil vi også kunne gi cytostatika (cellegift), i behagelige og rolige omgivelser. Dette kan gis i ulike former, og vil alltid bli utført av erfarent personell. Immunterapi
De siste årene har en ny type behandling tatt stor plass i kreftbehandling, nemlig immunterapi. Dette baseres på at kroppens eget immunforsvar kan angripe kreftceller, når denne aktiveres. Immunterapi kan generere en immunrespons i kroppen, som kan stoppe kreftceller, og føre til tilbakegang av kreftsvulster. Noen av disse behandlingene er godkjent og brukes av norske sykehus, mens andre er godkjente, men brukes ikke av kostnadsårsaker.
I Volvat legger vi til rette for å gi immunterapi. Vi følger deg tett opp under behandlingen, både for å måle effekt og for å følge opp eventuelle bivirkninger. For at du skal kunne vurderes for immunterapi, må du være i relativt god allmenntilstand. I tillegg bør du ikke ha autoimmune sykdommer.

> Les mer om immunterapi her

 

Rehabilitering fysisk og psykisk
Mange som har hatt kreft, vet at veien tilbake kan være lang og tung. Vi tilbyr derfor skreddersydde opplegg til den enkelte, som gjør rehabiliteringsfasen enklere. Våre psykologer hjelper deg med å mestre hverdagen med støttesamtaler og motivasjon. Vi har erfaring med å jobbe med både barn og voksne. Våre fysioterapeuter vil også kunne hjelpe deg med å trene opp muskulatur igjen, og motivere deg i å bruke kroppen etter en lengre kreftbehandling. Det er veldokumentert at fysisk trening er svært viktig for kreftpasienter, både psykisk og fysisk.

Ernæring
I løpet av en kreftsykdom, er det mange som opplever endret appetitt og vansker med å beholde sin ideelle kroppsvekt. Vår erfarne ernæringsfysiolog hjelper deg med å sette opp diettforslag, og gir god kostholdsveiledning tilpasset dine behov og sykdomsfase.

Palliativ behandling

Enkelte som rammes av kreft, vil kunne oppleve at sykdommen går over i en kritisk sykdomsfase., Palliative pasienter vil kunne oppleve både har ofte behov for tilrettelagt hjelp i eget hjem, og har behov for lindrende behandling for ulike symptomer. Dette kan bestå av lindrende medikamenter, støttesamtaler og tilgang til tekniske hjelpemidler.. 

Vi ønsker å bistå i private hjem med et palliativt team, for å kunne tilrettelegge for pasienter som ønsker å bo hjemme så lenge som mulig i sin sykdomsfase. I vårt palliative team vil det være kun sykepleiere og leger med god palliativ kompetanse som bistår, og det vil være de samme personene som kommer hver gang.

Vi vet at mange kreftsyke etterlyser økt støtte og hjelp i eget hjem, og dette ønsker nå Volvat å rette søkelyset mot. Med tilgang til vår tverrfaglige faggruppe, kan vi tilby vår kompetanse for ernæring, rehabilitering/fysioterapi, psykisk støtte og palliative pleie- og omsorgs-oppgaver. Det vil være naturlig for oss å samarbeide tett med den kommunale tjenesten, og vi vil kunne skreddersy en palliativ behandling etter den enkeltes behov.
Om ønskelig, kan vi også kunne tilby døgnplasser med kompetent pleiepersonell.

Ta kontakt med oss på telefon, eller ved å sende inn kontaktskjemaet under.

Telefon: 22 95 76 21 eller 22 95 76 45

Jeg vil bli kontaktet