Krefttyper

Nedenfor finner du en oversikt over de vanligste krefttypene i Norge i dag.


Prostatakreft:

Prostatakreft er kreft i blærehalskjertelen og er den hyppigste kreftformen blant menn i Norge i dag. Prostatakreft rammer over 4900 menn hvert år og hyppigheten stiger med alderen. De ulike tumortypene har forskjellig grad av ondartethet. Derfor bør behandlingsmetodene være forskjellige: fra ingen behandling til omfattende kombinert behandling. Våre urologer har lang erfaring med utredning av prostatakreft.

Kreft i mage og tarm:

Norge har høyere forekomst av kreft i tykk- og endetarm enn noen andre land i Europa, og rammer mellom 4-5000 personer årlig. Volvat’s gastroenterologer (spesialister på fordøyelsessystemet) foretar blant annet gastroskopi, koloskopi og kapselendoskopi med markedets mest moderne utstyr. I de fleste undersøkelsene finner vi heldigvis ikke tegn på kreft. Men i de tilfellene vi finner, er det viktig at det blir oppdaget tidlig. Prognosene for de forskjellige krefttyper varierer, men felles er at det er bedre prognoser jo tidligere man oppdager kreften.

Gynekologisk kreft:

kreft i underlivet hos kvinner omfatter kreft i livmor og livmorhals, i eggstokker inklusive arvelig kreft, i skjede og skjedeåpning. Nær 1700 kvinner rammes hvert år av underlivs kreft, og i følge kreftregisteret er forekomsten høyest for kvinner over 60. Symptomer på underlivskreft er ofte diffuse, og screening med rutinekontroller er derfor viktige.

Lungekreft:

I Norge er det den nest hyppigste kreftformen hos menn og den tredje hyppigste hos kvinner, og rammer rundt 3000 personer årlig. Prognosen er best når kreftsykdommen oppdages på et tidlig stadium. Volvat har egen røntgenavdeling og kan tilby effektiv screening med blant annet lunge-CT og kort ventetid for utredning hos erfaren lungelege.

Hudkreft:

De tre vanligste formene for hudkreft er basalcellekarsinom, plateepitelkarsinom og malignt melanom. Forekomsten av basalcellekreft har økt i mange år, og det er beregnet at det nå er rundt 12.000 nye tilfeller hvert år i Norge. Plateepitelkreft oppstår også i ytterhuden, men er mer alvorlig enn basalcellekreften. Ca 1500 tilfeller av denne kreftformen oppdages årlig. Malignt melanom, med rundt 1000 nye tilfeller hvert år, er den mest hyppige krefttypen i aldersgruppen 20–50 år. Den vanligste behandlingsmåten ved hudkreft er kirurgi. I tillegg benytter vi frysing, skraping, fotodynamisk behandling og behandling med krem.

Hjernesvulster:

Årlig rammes rundt 1000 personer av hjernesvulst i Norge. Det finnes mange ulike typer hjernesvulster. Noen er godartede, andre er ondartede. Noen vokser svært langsomt, andre vokser hurtig. Det er viktig tidlig å avklare diagnosen. I Volvat kan både nevrolog og onkolog utrede og følge opp hjernesvulster.

 

Ta kontakt med oss på telefon, eller ved å sende inn kontaktskjemaet under.

Telefon: 22 95 76 21 eller 22 95 76 45

Jeg vil bli kontaktet