Psykisk helse

Kreft skaper ofte bekymringer. Bekymring for selv å få sykdommen, bekymringer og utfordringer knyttet til selve sykdomsperioden, men også for hvordan man skal mestre tilværelsen etter friskmelding.


For noen handler det også om å håndtere en uhelbredelig sykdom. Både pasienten selv og pårørende kan ha behov for oppfølging av psykolog gjennom krevende perioder.

I dag opplever mange pasienter og deres pårørende at de eksisterende tilbudene i det offentlige ikke alltid dekker deres behov for oppfølging av tanker, følelser og utfordringer man møter ved kreft.

Volvat har nå et trygt tilbud for denne typen oppfølging. Vi har et team med erfarne psykologer som jobber tett sammen med våre spesialister innen kreftbehandling. Vi kan ha én til én samtaler, snakke med par, eller involvere flere familiemedlemmer der det er ønskelig. For oss handler det om å tilpasse vårt tilbud til pasientenes behov. Volvat har ingen ventetid og du/dere vil få tilgang til psykolog(er) som følger dere i den perioden behovet er der.

Vårt overordnede mål er å bidra til best mulig livskvalitet for kreftpasienter, og deres pårørende, gjennom hele sykdomsforløpet.

For ytterligere informasjon om tilbudet, ta kontakt med ansvarlig psykolog for seksjon Psykisk Helse, Kari Grønneberg, ved Medisinsk Avdeling Volvat Majorstuen.

 

Les mer om Volvats tilbud innen kreftomsorg