- Jeg har sett hvordan sykdommen preger pasienten og pårørende i lang tid og hvordan den kan endre livet deres. Jeg har derfor et genuint ønske om å bidra til å gjøre tilbudet så godt som mulig for kreftpasienter, sier kreftspesialist Roar Johansen.

Volvat satser på oppfølging av kreftpasienter

10.05.2017

– Private sykehus kan være et godt supplement til det offentlige.

– Kreft kan være et lite problem det er enkelt å behandle, men det kan også være et evigvarende problem. Kreftpasienter er derfor helt forskjellige, men felles for dem alle er følelsen av usikkerhet og frykten for å bli verre eller ikke bli frisk, sier Roar Johansen.

Han er onkolog ved Volvat Medisinske Senter på Majorstuen i Oslo.

Tilbyr supplement til det offentlige tilbudet

Mellom 35.000 og 40.000 personer får nyoppdaget kreft her i landet hvert år, og tallet kan ifølge Kreftregisteret forventes å stige dramatisk de neste årene.

– Vi snakker altså om en folkesykdom, så det er ikke rart at folk ønsker seg mer kunnskap og flere valg når det gjelder behandling, sier han.

Med bakgrunn i dette har Volvat Medisinske Senter opprettet et supplerende tilbud til den offentlige kreftbehandlingen. Tilbudet rettes både mot dem som er bekymret for om de kanskje har kreft, dem som er i behandling og de som har behov for behandling hjemme.

Johansen har jobbet med kreftpasienter siden 2003, både ved offentlige sykehus og som kommuneoverlege før han kom til Volvat, og kjenner derfor godt til det tilbudet som finnes i kommunene og hvordan pasientene opplever det.

– Det at vi ser et behov for privat kreftomsorg er på ingen måte et tegn på at det offentlige gjør en dårlig jobb. Det er tvert i mot et tegn på at mange nå er ferdigbehandlet og kan trenge videre oppfølging etter eget ønske, sier Johansen.

Ferdig behandlet, men fortsatt behov for oppfølging

Å komme hjem etter endt behandling kan være tøft. Du er frisk, men likevel ikke helt frisk, og det forventes kanskje at du skal gli tilbake i det gamle livet ditt igjen med en gang.

– De fleste har mange spørsmål i denne fasen, men de vet ikke riktig hvem de skal gå til med disse spørsmålene. Etter behandlingen er avsluttet, er det kommunen som tar over, og hva som møter pasienten her kan variere mye både når det gjelder tilbud og kunnskapsnivå, sier han.

Johansen mener kreftomsorgen ved Volvat vil være et godt tilbud for disse personene.

– Her har vi fagpersoner innen de fleste områder samlet under samme tak, og vi har kreftleger som har god tid til å snakke med pasientene sine om bekymringer, ernæring, opptrening, psykologtjeneste og annet de har spørsmål om, sier han.