Allergitester


I tillegg til prikktesting for luftbårne allergier, tester vi for matallergier også.

Dette gjelder: