"Flysjekk"


KOLS-pasienter kan oppleve å få pusteproblemer i forbindelse med flyreiser, blant annet på grunn av trykkendringer.
For mange kan dette oppleves som svært ubehagelig.

Ved Medisinsk avdeling i Oslo har vi gjort betydelige investeringer i ny medisinsk teknologi/lungelab, og kan nå tilby lungekonsultasjon med "flysjekk" til KOLS-pasienter som oppfyller følgende kriterier:
 
1) Moderat til alvorlig KOLS
2) tidligere pustebesvær i forbindelse med flyreiser
3) Perifer oksygenmetning under 95%

Ta kontakt med oss for mer informasjon og timebestillingg:

Medisinsk avdeling - tlf. 22 95 76 21

Vi har kort ventetid

Bestill time

Vi har kort ventetid

Bestill time