Gallesten


Forekomst av gallesten i galleblæren varierer mellom ulike befolkningsgrupper.  10-15 % av befolkningen har gallesten og de fleste uten å vite om det.  Omkring 15-25 % av disse får symptomer innen 10 år.

Noen får kun ett anfall, men de fleste får nye anfall på senere tidspunkt (70% innen 2 år). Hvor ofte personer får anfall, varierer veldig fra person til person.

Typiske symptomer er konstante, ofte murrende, smerter under ribbeinsbuen på høyre side.  I fleste tilfeller varer disse relativt kort tid og anfallet er som regel over i løpet av 6 timer.  Smerteanfall ledsages ofte av kvalme og oppkast.

Smerteplasseringen kan imidlertid være atypisk og komme på andre steder enn under høyre ribbeinsbue.

Det er sjelden at anfall varer lengre enn 8 timer. Hvis dette skjer, kan det være tegn på en betennelse i galleblæren. Betennelse i galleblæren må vurderes av lege, blant annet for vurdering med tanke på operasjon.

Ved gjentatte, plagsomme gallestensanfall er det grunnlag for å fjerne galleblæren.

 

Før eventuell operasjon

  • Blodprøver.
  • Påvising av gallestein: Ultralyd

 

Operasjon

Operasjon gjennomføres på dagkirurgisk basis, dvs. pasienten kommer inn en time før inngrepet og reiser hjem noen timer etter inngrepet. Det varierer veldig hvor mye smerter pasienter har etter slike inngrep.  Smertestillende brukes ved behov.

Galleblæren fjernes med kikkhulls-teknikk (laparoskopi). Fire små hull; en i navle, en i øvre del av mage og to små ute på høyre side.

 

Bestill time:

  • Oslo Majorstuen: tlf. 22 95 75 00
  • Oslo Nationaltheatret: tlf. 23 68 25 00
  • Bergen: tlf. 55 11 20 00
  • Fredrikstad: tlf. 69 30 23 00
  • Hamar: tlf. 62 55 35 50
  • MERK AT TILBUDET VARIERER PÅ DE FORSKJELLIGE SENTRENE!

> Her finner du Volvats priser på de vanligste mage-tarm-undersøkelser

 

Sykdommer og symptomer

 

Undersøkelser og behandlinger

 

Gå til hovedsiden for mage/tarm-sykdommer