Irritabel tarm (IBS)


Irritabel tarm (IBS) er den hyppigste årsaken til plager fra tykktarmen.

Volvat utreder mange pasienter med iritabel tarm. Gastroenterologene våre har lang erfaring med utredning og behandling av denne sykdommen, som mange er plaget av i det daglige.

På sentrene som ikke har egen gastroavdeling anbefaler vi at du tar kontakt med en av våre allmennleger for utredning.

Ca 10-20 prosent av befolkningen har symptomer som luftplager, mageknip, løs eller treg mage - de aller fleste uten at det kan påvises sykdom. Disse har det vi kaller Irritabel (tykk-) tarm. For mange er det et bagatellmessig problem, noen er imidlertid betydelig plaget, iblant med ledsagende symptomer som smerter i muskler/ledd og slitenhet/tretthet (fatigue).

Utredningsmessig er det lite å finne. Blodprøver og avføringsprøver er som oftest normale. Koloskopi kan utelukke en del tilstander, men diagnosen stilles på klinisk grunnlag.

Mange opplever at kosten er av betydning for symptomene. Senere tid har man blitt oppmerksom på at gjæringsprosesser fra tarmbakterier i tykktarmen kan være sentralt i utviklingen av symptombildet, og at tarmfloraen hos pasienter med IBS kan avvike fra den i normalbefolkningen.

De fleste har nytte av kostholdstilpasning og mange har glede av veiledning hos ernæringsfysiolog. Medikamentell behandling har generelt gitt skuffende resultater, men kan prøves hos enkelte. På mer eksperimentelt grunnlag gjøres det forsøk med fekal transplantasjon hos utvalgte pasienter. Denne behandlingen består i å forsøke å bytte ut tarmfloraen med tanke på å oppnå symptomlindring. Ved Volvat Majorstuen tilbys slik behandling etter grundig vurdering av den enkelte pasient.

 

Bestill time:

  • Oslo Majorstuen: tlf. 22 95 75 00
  • Oslo Nationaltheatret: tlf. 23 68 25 00
  • Bergen: tlf. 55 11 20 00
  • Fredrikstad: tlf. 69 30 23 00
  • Hamar: tlf. 62 55 35 50
  • MERK AT TILBUDET VARIERER PÅ DE FORSKJELLIGE SENTRENE!

> Her finner du Volvats priser på de vanligste mage-tarm-undersøkelser

 

Sykdommer og symptomer

 

Undersøkelser og behandlinger

 

Gå til hovedsiden for mage/tarm-sykdommer

 

 

Gå til hovedsiden for mage/tarm-sykdommer