Magesår

Magesår kan være lokalisert i tolvfingertarmen eller magesekken. Symptomene oppleves ofte som sultsmerter med spiselindring.


Magesår kan være lokalisert i tolvfingertarmen eller magesekken.

Magesår kan skyldes infeksjon med "magesårbakterien" (Helicobacter pylori) eller være utløst av visse medikamenter, for eksempel acetylsalisylsyre (Albyl-e) eller enkelte medisiner mot muskel/leddplager (NSAIDs: Non Steroid Antiinflammatory Drugs).

En sjelden gang kan magesår skyldes ondartet sykdom.

Vanlige symptomer på magesår er: 

  • Smerter i øvre del av magen, eventuelt med spiselindring
  • Kvalme 
  • Eventuelt vekttap

Diagnose

Diagnosen stilles ved hjelp av gastroskopi, der man også kan ta prøver for å avdekke årsaken til såret.

Behandling

Ved sår forårsaket av Helicobacter pylori gis vanligvis antibiotika i kombinasjon med syredempende medisiner. 

Hvis magesår er forårsaket av medikamenter kan det være nok å slutte å bruke den medisinen som forårsaket såret, evt trenger man syredempende medikamenter i tillegg.

Prognosen er vanligvis god.

Magesår som skyldes ondartet sykdom må opereres.

Kontroll etter behandling

Ved sår forårsaket av Helikobakter Pylori, kan man undersøke om bakterien er borte ved hjelp av Helikobakter Pusteprøve 6-8 uker etter avsluttet behandling.

Ved sår i magesekken, er det vanlig at man tilrår ny gastroskopi etter 6-8 uker, for å sikre seg at såret er grodd.

Kontakt ditt nærmeste Volvat-senter for vurdering og oppfølging.

 

Bestill time:

  • Oslo Majorstuen: tlf. 22 95 75 00
  • Oslo Nationaltheatret: tlf. 23 68 25 00
  • Bergen: tlf. 55 11 20 00
  • Fredrikstad: tlf. 69 30 23 00
  • Hamar: tlf. 62 55 35 50
  • MERK AT TILBUDET VARIERER PÅ DE FORSKJELLIGE SENTRENE!

> Her finner du Volvats priser på de vanligste mage-tarm-undersøkelser

 

Sykdommer og symptomer

 

Undersøkelser og behandlinger

 

Gå til hovedsiden for mage/tarm-sykdommer