Polypper og tykktarmskreft

16.03.2017

Tykktarmskreft brukes som et samlebegrep for kreft i endetarm og tykktarm.

Norge er blant de landene i verden som har høyest forekomst og dødelighet av tykktarmskreft, og hvert år diagnostiseres ca 4000 tilfeller. Vanligst rammes mennesker over 50 år, men man synes å se en økende tendens også hos yngre mennesker. Hvis man oppdager kreftsvulsten eller forstadier til denne på et tidlig tidspunkt, er mulighetene for helbredelse meget gode. 

Tykktarmskreft utgår i regelen fra polypper i tarmen. Polypper i tykktarm gir sjelden symptomer, og en kreftsykdom vil ofte utvikle seg uten at pasienten merker dette.

Både kreftsvulster og polypper kan diagnostiseres ved hjelp av koloskopi. Ved koloskopi kan man også fjerne polypper før de utvikler seg til kreftsvulster og således forebygge kreftutvikling i tarmen. Andre metoder, som røntgen av tykktarmen og avføringsprøver, gir dårligere diagnostisk treffsikkerhet og gir ingen mulighet for prøvetaking og fjerning av polypper.

Ved Volvat anbefaler vi våre pasienter å la seg undersøke med koloskopi fra 50-årsalderen.

Les mer om Volvats tilbud innen kreftomsorg her

 

Bestill time:

  • Oslo Majorstuen: tlf. 22 95 75 00
  • Oslo Nationaltheatret: tlf. 23 68 25 00
  • Bergen: tlf. 55 11 20 00
  • Fredrikstad: tlf. 69 30 23 00
  • Hamar: tlf. 62 55 35 50
  • MERK AT TILBUDET VARIERER PÅ DE FORSKJELLIGE SENTRENE!

> Her finner du Volvats priser på de vanligste mage-tarm-undersøkelser

 

Sykdommer og symptomer

 

Undersøkelser og behandlinger

 

Gå til hovedsiden for mage/tarm-sykdommer