Undersøkelser og behandlinger (mage / tarm)


Oversikt over undersøkelser og behandlinger

 

Undersøkelser og behandlinger

 

Timebestilling mage-/tarmtjenester:
Oslo: tlf. 22 95 76 21
Bergen: tlf. 55 11 20 00
Fredrikstad (gastrokirurgi): 69 30 23 00
NB! Tilbudet varierer på de forskjellige sentrene.

 

Gå til hovedsiden for mage/tarm-sykdommer

 

Mage/tarm-sykdommer

Sykdommer og symptomer