Forberedelse til gastroskopi


Du må være fastende til undersøkelsen, det vil si ikke spise eller drikke de siste 6 timer før undersøkelsen.

Syrenøytraliserende midler (for eksempel Somac, Nexium, Losec og Omeprazol) må ikke brukes siste 7 dager før undersøkelsen. Reseptfrie midler kan brukes (for eksempel Link, Titralac eller Novaluzid).

VIKTIG!

Hvis du bruker blodfortynnende midler må du stoppe med disse før undersøkelsen.

  • Acetylsalicylsyre (Albyl-e) og Plavix 3 dager før
  • Marevan 3 dager før (INR bør være under 2,0 undersøkelsesdagen. INR kontrolleres på laboratoriet vårt 30 minutter før undersøkelsen, møt opp der først)
  • Pradaxa, Eliquis, Xarelto 2 dager før

Hvis du i løpet av de siste 6 månedene har vært innlagt eller arbeidet ved helseinstitusjon utenfor Norden, eller ved helseinstitusjon i eller utenfor Norden med utbrudd av MRSA, så ber vi deg si fra om dette. Grunnen er at du uten å være klar over det kan ha fått med det MRSA-bakterien, som det må tas spesielt hensyn til før oppstart av undersøkelsen.

Bilkjøring i tilknytning til undersøkelsen

Dersom du får sedasjon (smertestillende eller beroligende) i forbindelse med undersøkelsen, kan du ikke kjøre bil resten av dagen.

Ring oss for avtale på tlf. 22 95 76 21 (Oslo).

> Les mer om gastroskopi her!