Koloskopi


Koloskopi er undersøkelse av endetarm, tykktarm og nedre del av tynntarm.
Aldersgrense: 18 år, men ring oss for avtale vedr. mindreårige pasienter.

Undersøkelsen foretas med et koloskop, som er et mykt og fleksibelt rør med et kamera i den ene enden. Koloskopet innføres gjennom endetarmen og føres helt frem til blindtarm og nedre del av tynntarmen. Bildet fra kameraet overføres til en TV-skjerm, der innsiden av tarmen kan inspiseres grundig. Man kan eksempelvis enkelt se om slimhinnene er betente, om det foreligger sår, polypper eller svulster.

Ved behov tas vevsprøver fra slimhinnen for mikroskopisk analyse. Man kan også gjøre mindre inngrep, som for eksempel å fjerne polypper.

En forutsetning for en vellykket undersøkelse er at tykktarmen på forhånd er ren. Det er derfor viktig å følge våre instruksjoner for forberedelse.

 

Les her hvordan du forbereder deg til koloskopi

 

Hvert år diagnostiseres rundt 4000 tilfeller av tykktarmskreft i Norge. Hyppigheten er økende både blant menn og kvinner. 60 % overlever, men dette er avhengig av hvor tidlig diagnosen stilles.

Ved koloskopi kan man fjerne polypper før de utvikler seg til kreftsvulster og således forebygge kreftutvikling i tarmen.

Ved Volvat anbefaler vi våre kunder og pasienter over 50 år å la seg undersøke med koloskopi.

Screening koloskopi

Med screening mener vi undersøkelse av personer som ikke har symptomer eller tegn på sykdom, med det formål å påvise sykdom på tidlig stadium.

Se video med forklaring av undersøkelsen her:

 

Timebestilling mage-/tarmtjenester:

Oslo: tlf. 22 95 76 21
Bergen: tlf. 55 11 20 00
Fredrikstad (gastrokirurgi): tlf. 69 30 23 00

 

> Her finner du Volvats priser på de vanligste mage-tarm-undersøkelser

 

Sykdommer og symptomer

 

Undersøkelser og behandlinger

 

Gå til hovedsiden for mage/tarm-sykdommer