Røntgenundersøkelser


Ved røntgen-avdelingen utføres i tillegg til vanlige ultralyd- og CT-undersøkelser, også MR-undersøkelser med helt nytt og moderne utstyr.

Disse undersøkelsene utføres hos radiograf eller røntgenlege. Tolkning av undersøkelsen utføres av røntgenlege, som så gir beskjed til den lege som har rekvirert undersøkelsen.

Ultralyd
Ultralyd abdomen: god fremstilling av bukorganene utenom magetarm-kanalen.
Les mer om ultralyd her

CT-undersøkelser
CT abdomen: god fremstilling av bukorganer utenom magetarm-kanalen. Kan suppleres med kontrast for å bedre fremstillingen ytterligere.
Les mer om CT-undersøkelser her


MR-undersøkelser
MR tynntarm: spesialundersøkelse av tynntarm
MRCP: spesialundersøkelse av lever/galleveier/bukspyttkjertel
Les mer om MR her

 

Bestill time:

  • Oslo Majorstuen: tlf. 22 95 75 00
  • Oslo Nationaltheatret: tlf. 23 68 25 00
  • Bergen: tlf. 55 11 20 00
  • Fredrikstad: tlf. 69 30 23 00
  • Hamar: tlf. 62 55 35 50
  • MERK AT TILBUDET VARIERER PÅ DE FORSKJELLIGE SENTRENE!

 

> Her finner du Volvats priser på de vanligste mage-tarm-undersøkelser

 

Sykdommer og symptomer

 

Undersøkelser og behandlinger

 

Gå til hovedsiden for mage/tarm-sykdommer