Demens

Ved mistanke om demenssykdom er det viktig å få stilt riktig diagnose tidlig slik at behandling kan iverksettes og informasjon gis for bedret livskvalitet for den syke og deres pårørende.


Demens er en samlebetegnelse for sykdommer hvor hjernen er skadet slik at mentale funksjoner reduseres. Dette kan gi svekkelse innen hukommelse, språkfunksjon, følelsesliv, evne til å løse praktiske oppgaver, intellektuelle – og sosiale funksjoner. Passivitet, irritabilitet, depresjon og engstelse følger ofte med. Symptomene utvikles snikende. Ca 10 000 personer i Norge får demenssykdom hvert år. De ulike demenssykdommer har ulik årsak og risikoforhold.

Eksempel på demenssykdommer:

  • Alzheimer
    Utgjør ca 60 prosent av demensrammede. De fleste får sykdommen etter fylte 65 år (90 prosent), men noen får sykdommen alt i 50 årene. Et protein (beta amyloid) avleires mellom hjernecellene og medfører at disse dør. Kjemiske stoffer som knytter cellene sammen reduseres.
  • Vaskulær demens
    Utgjør ca 20 prosent. Denne skyldes redusert blodsirkulasjon til hjernen som følge av blodkarsykdom, blødninger eller små drypp (herav navnet åreforkalkning).
  • Sekundær demens
    Dette er en gruppe demenstilstander som skyldes andre lidelser som alkoholisme, mangelsykdommer, hormonforstyrrelser, hodeskader, vannhode med mer. Depresjon kan i enkelte tilfeller gi et demenslignende uttrykk.

 

Det er viktig at diagnose stilles tidlig slik at behandling kan iverksettes og informasjon gis for bedret livskvalitet for den syke og deres pårørende.

 

Utredning tilbys i Oslo og Bergen

Tilbudet og åpningstider kan variere noe fra senter til senter.

Oslo/Majorstuen: 22 95 76 21

Oslo/Nationaltheatret: 23 68 25 03

Bergen: 55 11 20 00 - denne tjenesten bestilles på telefon i Bergen

 

Nevrologiske sykdommer