Parkinson sykdom


Parkinsons sykdom er etter Alzheimers sykdom den vanligste nevrodegenerative sykdommen og forekommer hos mellom 100 og 150 personer per 100 000 innbyggere. Det antas å være mellom 6 - 8000 med sykdommen i Norge.

Debutalder er vanligvis mellom 50 og 70 år og hyppigheten øker med alder. Parkinsons sykdom er en kronisk sykdom som tiltar og forverres gradvis.

Sykdommens symptomer skyldes at spesielle områder i hjernen (bl.a. i substantia nigra i hjernestammen) skades av en sykdomsprosess hvor nerveceller blir ødelagt og forsvinner. Etter hvert sprer seg sykdomen høyere opp i hjernen. Årsaken er ukjent.

Symptomer:

  • Akinesi/bradykinesi - langsomme bevegelser
  • Hviletremor - skjelving i hvile
  • Rigiditet - stivhet
  • Posturale endringer (forandringer i kroppsholdning)

 

I tillegg kan man og få dårlig luktesans, forstoppelse, søvnforstyrrelser, depresjon, manglende energi, vannlatingsproblemer og dårlig hukommelse.

Sykdomsutviklingen og symptomene i starten av sykdommen varierer fra person til person.

Behandlingen er medikamenter og målrettet trening. Tidlig behandling lindrer symptomene, forbedrer livskvaliteten og kan være kostnadseffektivt gjennom å bidra til at pasienten kan være i jobb og være mer aktiv.

Flere kliniske studier støtter hypotesen om at tidlig behandling kan forsinke sykdomsutviklingen. Tidlig behandling kan også bidra til å la pasientene beholde sin livskvalitet og socioekonomiske status så lenge som mulig.

 

Nevrolog tilbys i Oslo, Bergen og Fredrikstad

Tilbudet og åpningstider kan variere noe fra senter til senter.

Oslo/Majorstuen: 22 95 76 21

Oslo/Nationaltheatret: 23 68 25 03

Bergen: 55 11 20 00 - denne tjenesten bestilles på telefon i Bergen

Fredrikstad: 69 30 23 00

 

Nevrologiske sykdommer