Søvnutredning

Hvis du sliter med søvnproblemer, er det viktig å få utredet hva årsaken til dette er slik at riktig behandling kan gis.


Mange har opplevd en natt med dårlig søvn, men hos enkelte er søvnproblemene til stede hver natt, og gir problemer i hjemmet og på arbeid. Det er gjort undersøkelser på hyppigheten av søvnlidelser som viser at 10 – 15 prosent av befolkningen lider av alvorlige og langvarige søvnproblemer.

Det er mange mulige årsaker til søvnvanskene, og det er særdeles viktig med en grundig utredning. Symptomene kan være like fra pasient til pasient, men årsaken kan være helt forskjellig. Årsaker kan være depresjon, stoffskifte, hjerte- og lungesykdom, narkolepsi, kløe, nattlig vannlating og smerter.

Søvnutredning tilbys i Hamar.

 KONTAKT:

  • Hamar - tlf. 62 55 35 50

 

Nevrologiske sykdommer

 

Tjenesten tilbys ved

  • Volvat Hamar
  • Volvat Fredrikstad