Hvordan utføres undersøkelsen?


Undersøkelsen gjennomføres av en nevropsykolog (en psykolog som har spesialisert seg innen nevropsykologi), og er en kartlegging av ulike funksjoner som hjernen utfører (ofte kalt kognitive funksjoner).

Undersøkelsen gjennomføres ved hjelp av samtale, ulike tester/oppgaver og spørreskjemaer. Noen av oppgavene er i form av spørsmål som skal besvares, i andre oppgaver gjør man bruk av blyant og papir eller annet materiale, og noen utføres på datamaskin.

Vanligvis vil man bes om å oppgi opplysninger om bakgrunn, medisinsk(e) diagnose(r), billeddiagnostikk (CT, MR) og vanlige personopplysninger.

Det blir lagt inn pauser underveis i undersøkelsen.

I forkant av undersøkelsen vil man bli bedt om å besvare noen få spørreskjemaer. I noen tilfeller vil det også være aktuelt å be en pårørende om å besvare spørreskjemaer.

Dersom du bruker briller til lesing, TV osv., ber vi deg om ta dette med til undersøkelsen.

Tilbake til forsiden om nevropsykologi