Førstegangssamtale


En nevropsykolog er en psykolog som har spesialisert seg innen nevropsykologi.

I forkant av eller i forbindelse med en undersøkelse, vil man ha en førstegangssamtale hos nevropsykologen for å kartlegge hva som oppleves som problematisk i hverdagen som følge av en skade, sykdom eller forstyrrelse i hjernen.

Man vil også vanligvis bes om å oppgi opplysninger om bakgrunn, medisinsk(e) diagnose(r), billeddiagnostikk (CT, MR) og vanlige personopplysninger.

I forkant av undersøkelsen vil man bli bedt om å besvare noen få spørreskjemaer. I noen tilfeller vil det også være aktuelt å be en pårørende om å besvare spørreskjemaer.

Tilbake til forsiden om nevropsykologi