Nevropsykologisk undersøkelse


En nevropsykologisk undersøkelse anbefales dersom man opplever:

 • Oppmerksomhets-/ konsentrasjonsvansker
 • Redusert utholdenhet
 • Nedsatt tempo/prosesseringshastighet (man bruker mer tid på gjennomføre oppgaver og aktiviteter enn forventet)
 • Problemer med oppfattelse av sanseinntrykk
 • Grov- og finmotoriske vansker
 • Vansker med lære ny informasjon eller nye ferdigheter
 • Hukommelsesproblemer (glemmer beskjeder, avtaler, personer, hendelser, m.m.)
 • Språk (vansker med å forstå hva andre sier, ordletingsvansker, talevansker, m.m.)
 • Rom-/retningsforståelse
 • Abstrakt tenkning og problemløsning
 • Eksekutive vansker (problemer med å styre oppmerksomheten, kontrollere impulser, planlegge/organisere gjøremål, holde orden og oversikt, sette i gang med og avslutte aktiviteter, regulere følelser, m.m.)
 • Atferdsvansker og følelsesmessige problemer


Slike vansker, kalt kognitive vansker, kan påvirke en persons evne til å lære seg nye ferdigheter, løse problemer i hverdagen, leve et selvstendig liv og fungere sosialt, i jobb eller på skole.

Vansker kan oppstå dersom man har pådratt seg:

 • Slag eller støt mot hodet

For eksempel:

  • hjernerystelse
  • brudd på hodeskallen
  • oksygenmangel/-stans


Situasjoner hvor det kan forekomme er for eksempel trafikkulykker, arbeidsulykker, nærdrukningsulykke eller ulykker i idrett og fritid.

 • En sykdom i hjernen

For eksempel:

  • hjerneblødning
  • blodpropp i hjernen
  • betennelsestilstander
  • oksygenmangel/-stans
  • intrakranielt trykk
  • epilepsi
  • hjernesvulst
  • demenstilstander
  • multippel sklerose (MS)
  • andre sykdommer som rammer sentralnervesystemet

 

 • Medfødte skader/funksjonsforstyrrelser:

For eksempel:

  • AD/HD
  • autismespekterforstyrrelser
  • nonverbale lærevansker
  • cerebral parese (CP)
  • psykisk utviklingshemming

Tilbake til forsiden om nevropsykologi