Samtalebehandling


En nevropsykolog er en psykolog som har spesialisert seg innen nevropsykologi.

Å leve med kognitive vansker kan i mange tilfeller oppleves som en betydelig emosjonell belastning, og det er ikke uvanlig å gå gjennom en sorgprosess. Noen vil ha problemer med å oppnå innsikt i vanskene sine, og å akseptere disse. Vanskene kan gi konsekvenser for hvordan man fungerer med mennesker rundt seg. Dette også fordi vanskene, til forskjell fra en fysisk skade, er usynlige for andre mennesker, som fører til at man ofte opplever at man blir misforstått eller over- og/eller undervurdert. Dette vil igjen kunne ha konsekvenser for ens mestringsopplevelse og selvfølelse.

I samtale hos nevropsykologen vil man få mulighet til å bearbeide vanskelige opplevelser man har eller har hatt som følge av en skade/dysfunksjon i hjernen, og man vil kunne få råd om praktiske teknikker og strategier for å kompensere for vanskene i dagliglivet.

Tilbake til forsiden om nevropsykologi