Undersøkelsens formål


  • Å avdekke hvorvidt det foreligger en skade eller funksjonsforstyrrelse i hjernen
  • Diagnostisering, skille mellom ulike diagnoser (differensialdiagnose)
  • Å forstå hvordan sykdommer/skader i hjernen eller forstyrrelser i hjernens funksjon påvirker en persons fungering med hensyn til ulike kognitive funksjoner (dvs tankemessige prosesser som oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse, språklige og ikke-språklige evner, m.m.)
  • Å gi forståelse av muligheter, ressurser og begrensninger (for eksempel med tanke på skole/utdanning/arbeid, strategier for å håndtere vansker, m.m.)
  • Ved vurdering av arbeidsevne, for eksempel i forbindelse med søknad til NAV om arbeidsavklaringspenger (AAP)
  • Skole/utdanning; råd om hensiktsmessig tilrettelegging, egnete studie-/yrkesvalg
  • Tilrettelegging i dagligliv/skole/arbeid
  • Ved vurdering om egnethet for bilkjøring

Tilbake til forsiden om nevropsykologi