Håndkirurgi


De mer spesielle håndkirurgiske problemstillinger utredes og behandles av spesialist i håndkirurgi.

Håndkirurgi tilbys ved våre kirurgiske avdelinger i Oslo og Bergen

Time for konsultasjon bestilles på telefon:

Oslo: tlf. 22 95 76 22 

Bergen: 55 11 20 00

De vanligste tilstandene som vi behandler er:

Carpal tunnel syndrom:
Svært vanlig tilstand. Kjennetegnes ved at man dovner i tommel, pekefinger og langfinger. Symptomene oppstår gjerne på nattestid. Klinisk undersøkelse avslører tilstanden. Det er vanligvis ikke nødvendig med spesialundersøkelse som nevrografi for å stille diagnosen. Behandles med operasjon i lokalbedøvelse.

Ulnar tunnel syndrom:
Skyldes trykk på ulnaris nerven. (Nerven som gir ”enkemannsstøt”). Symptomene er gjerne dovning i ringfinger og lillefinger. Typisk oppstår symptomene når man holder albuen bøyet over lengre tid eller nattestid. Det er oftest ikke nødvendig med nevrografi for å stille diagnosen. Behandles med operasjon i lokalbedøvelse.

Epicondylitt (Tennisalbue/Musearm):
En utbredt lidelse kjennetegnet med smerter lokalisert til utsiden av albuen, ofte også utstrålende smerter nedover mot håndleddet. Årsaken er oftest overbelastning eller repeterende bevegelser. Smertene forverres ved løfting og bruk av hånden.
Bjørn Tore Haga har utviklet en operasjonsteknikk med svært gode resultater for denne tilstanden, hvor ca 95 % av pasientene blir helt bra.

Triggerfinger:
En hyppig tilstand, kjennetegnet ved at fingrene låser seg ved bøying og strekking. Pasienter med sukkersyke eller leddgikt er spesielt utsatt. Behandles med operasjon i lokalbedøvelse eller med cortison injeksjoner.

Atrose (slitasjegikt) i hånd og håndledd:
Hånden er også utsatt for slitasjegikt. Kjennetegnes ved smerter og stivhet i hånden. Vanligste lokalisasjoner er tommelens grunnledd, samt de små fingereleddene. Diagnosen stilles med vanlige røntgenbilder av hånden. Det er flere forskjellige former for behandling , samt ulike typer operasjoner for disse tilstandene.

Dupytrens kontraktur (krokfinger):
En hyppig tilstand i Norge. Er sannsynligvis arvelig. Skyldes en forandring i bindevevet under huden i hånden og utover på fingrene. Starter med ømme knuter i håndflaten. Etter hvert dannes det strenger som brer seg utover på fingrene. De hyppigst affiserte fingrene er lillefinger og ringfinger, men tilstanden kan affisere alle fingrene. Etter hvert som tilstanden skrider frem vil fingrene etter hvert bli krokete. Når fingrene begynner å kroke seg anbefales det at tilstanden behandles. Volvat Bergen tilbyr både operasjon og det siste nye behandlingsformen som er injeksjonsbehandling.

Injeksjonsbehandling for denne tilstanden er svært effektiv og resultatene så langt ser ut til at det sannsynligvis er bedre enn operasjon.

Følgetilstander etter håndskader:
Volvat i Bergen tilbyr utredning og behandling for tilstander etter skader i hånden. Vi kan også utarbeide spesielisterklæringer for skader og sykdommer i hånden.

Bestill time på web under, eller på telefon:

Oslo: tlf. 22 95 76 22 
Bergen: 55 11 20 00

 

 

Behandlinger og symptomer

 

 

Tilbake til forsiden om ortopedi

 

Vi har kort ventetid

Bestill time

Tjenesten tilbys ved

  • Volvat Oslo - Majorstuen
  • Volvat Bergen - Avd. Ulriksdal
  • Volvat Fredrikstad

Vi har kort ventetid

Bestill time