Ortopeder ved Volvat i Fredrikstad

03.08.2017

Tom Henry Sundøen, lege

Spesialitet i ortopedi

 

Utdanning:

Cand med: Tyskland 2001

Spesialist i ortopedi: 2007

Yrkeserfaring:     

Sentralsykehuset i Østfold

Sentralsykehuset i Rogaland

Sveits

Ringerike Sykehus

Ullevål Sykehus

Volvat fra 2008

Annet:

Utfører skopisk kirurgi i alle ledd spesielt i hofteledd. Erfaring innen traumatologi, protesekirurgi og idrettsmedisin.