Endoskopisk operasjon (kikkehullskirurgi) ved carpal tunnel syndrom


Nummenhet og strålende smerter ut i fingrene kan være forårsaket av carpal tunnel syndrom. Det vil si at håndens største nerve ligger inneklemt under et senebånd. Symptomene opptrer oftest om natten ved f. eks bilkjøring og kan lindres noe ved risting av hånden.

Tradisjonelt er behandlingen en ”åpen” operasjon gjennom et 4 – 5 cm langt snitt midt i håndflaten.

Vi har i de siste 3 årene hatt meget gode resultater med endoskopisk teknikk (kikkehullskirurgi). Fordelene er at pasienten kun får et arr på 1 cm ovenfor håndleddet og sykemeldingsperioden er halvert fra gjennomsnittlig 30 dager til 14 dager ved denne operasjonsmetoden.

 

Vi har kort ventetid

Bestill time

Vi har kort ventetid

Bestill time