Brystrekonstruksjon ved Volvat i Bergen


Brystkreft er den hyppigst forekommende kreftformen i den vestlige verden.

Hvert år får ca. 2700 kvinner i Norge diagnosen, og må fjerne ett eller begge brystene.

    - Medisinsk ansvarlig: Bjørn Tore Haga, plastikkirurg, Volvat Bergen 

 


Forekomsten av brystkreft har vært økende og hver 11. kvinne vil i løpet av livet utvikle sykdommen.

Hvordan behandles sykdommen?

Hva slags behandling som velges vil være avhengig av flere faktorer. Både størrelse på/omfanget av svulstvevet, egenskaper ved brystkreftcellene, alder og eventuell spredning vil ha betydning i denne sammenheng.

 

Hvordan er forløpet?

Forløpet av brystkreftsykdommen varierer mye avhengig av hvilket stadium sykdommen har kommet til. Leveutsiktene etter diagnostikk og behandling har kontinuerlig bedret seg gjennom mange tiår.

Dette skyldes blant annet økt bruk av mammografiscreening, som gir tidlig oppdagelse av sykdommen, og forberede behandlingsformer.

Ca. 2/3 blir friske av sykdommen.

 

Rekonstruksjon:

Brystrekonstruksjon har til formål å skape eller gjenskape brystets naturlige form og størrelse.

Brystrekonstruksjon kan bidra til å styrke selvbildet.

Brystet kan rekonstrueres med implantat eller med eget vev (autologt vev), eller kombinasjoner av disse. 

Mange faktorer spiller inn når pasient og plastikkirurg skal avgjøre hvilken rekonstruksjonsmetode som skal velges.

Det blir tatt høyde for: Pasientens ønske, motivasjon, generell helsetilstand, kroppsproporsjoner og tidligere gjennomgått kirurgi eller strålebehandling. Uansett hvilken som velges, vil det ofte være behov for flere inngrep.

Rekonstruksjon med implantat:

Rekonstruksjon med implantat er best egnet til kvinner som ikke er innstilt på større kirurgiske prosedyrer.

En forutsetning er at pasienten ikke tidligere har gjennomgått strålebehandling. Dessuten må det være tilstrekkelig med bløtvev på brystveggen.

 

Rekonstruksjon med eget vev (autolog vev):

Er en prosedyre som er velegnet for kvinner som har fått strålebehandling tidligere, eller hvor arret etter fjerningen av brystet gir tynt vev over brystet eller stramt arr.

Det er mange teknikker for bruk av eget vev. Ved bruk av eget vev oppnår man en varig rekonstruksjon og får et mer naturlig utseende enn hva man ville gjort med protese.

Man unngår også problemer som etter hvert kan oppstå ved bruk av proteser.

 

De vanligste teknikkene innen autologe rekonstruksjoner er:
  • DIEAP-Lapp
  • Lårlapp (Gracilis lapp)
  • S-Gap
  • I-Gap

 

DIEAP lapp (DIEP lapp): Dette er den vanligste formen for autolog brystrekonstruksjon. 

Navnet DIEAP lapp er en forkortelse for (Deep Inferior Artery Perforator lapp) som er den blodåren som forsyner huden og fettvevet i området omkring og nedenfor navlen.

De siste 15 årene har DIEAP-lappen blitt en gullstandard for brystrekonstruksjon.

Hud og fett fra magen med egen blodforsyning "høstes" uten at man fjerner muskulatur fra magen.

Ved å bevare muskulaturen reduseres smertene postoperativt, gir raskere mobilisering etter operasjonen og reduserer risiko for å utvikle svekkelse i bukveggen samt brokkdannelse.

Etter operasjonen overvåkes blodsirkulasjonen i det nye brystet.

Operasjonen er langvarig og tar vanligvis 3-5 timer.

Vanligvis er man inneliggende i 3-4 dager etter operasjonen.

Ta kontakt med oss på telefon 55 11 20 00 for mer informasjon og timebestilling.

 

Medisinsk ansvarlig: Bjørn Tore Haga, plastikkirurg, Volvat Bergen 

 

Her finner du pris på plastisk kirurgi

Her finner du en presentasjon av våre plastikkirurger!

Timebestilling for konsultasjon hos spesialist i plastisk kirurgi:

Oslo Majorstuen: tlf. 22 95 75 00
Oslo Nationaltheatret: tlf. 23 68 25 00
Bergen: tlf. 55 11 20 00           
Fredrikstad: tlf. 69 30 23 00
Tromsø: tlf. 77 66 48 50
Trondheim:  tlf. 73 87 39 00

Her kan du lese mer om plastisk kirurgi ved Volvat

 

Plastisk kirurgi ved Volvat

Brystforstørrelse med silikon 

Brystreduksjon 

Brystløft

Fettsuging

Bukplastikk / mageplastikk

Neseoperasjon (neseplastikk)

Tunge øyelokk

Poser under øynene

Pris på plastisk kirurgi

Oversikt over Volvats tilbud innen plastisk kirurgi