Generell informasjon før en bukplastikk

Det er viktig at du er godt forberedt før en bukplastikk-operasjon.


De siste 10 dager før operasjonen er det viktig ikke å bruke medisiner som kan gi økt blødningstendens. Dette gjelder spesielt medisiner mot smerter som inneholder acetylsalisylsyre (ASS). De mest kjente er Albyl E, Dispril og Globoid. Men også en rekke andre medikamentgrupper, antiflogistika som for eksempel Naprosyn, Indocid, Brexidol og Voltaren kan øke blødningstendensen og frarådes brukt før operasjonen. Noen pasienter bruker blodtynnende medikamenter fast, spesielt i forbindelse med hjerte- eller karsykdommer og forebyggende mot blodpropp. Det må avklares med fastlege / spesialist om det er forsvarlig at du forbigående avslutter medikasjonen.

Dersom en må bruke smertestillende preparater før operasjonen, anbefaler vi medikamenter som inneholder paracetamol (Paracet, Panodil, Pamol, Alvedon og Pinex). Normalt behøver en ikke slutte med P-piller før operasjonen, men dette må i enkelte tilfeller diskuteres med kirurgen eller din fastlege.

Det vil bli lagret opplysninger om det gjennomførte inngrep i et elektronisk journalsystem. Det vil også bli tatt anonymiserte bilder (uten ansikt) før operasjonen. Disse kan du ikke kreve slettet. Vanlige regler for taushetsplikt i helsevesenet gjelder.

Les mer om bukplastikk her!

 

Plastisk kirurgi i Volvat

Volvat har vært ensbetydende med høyeste kvalitet siden starten i 1985. Vår lange erfaring og vårt fokus på kvalitet og fornøyde pasienter, sikrer deg den beste behandlingen innenfor våre spesialiteter. Vi arbeider med svært gode kvalitetssystemer og kontinuerlige målinger for å forbedre oss.

Hos Volvat møter du plastikkirurger med svært lang erfaring. Kirurgene har til sammen foretatt flere tusen plastikkirurgiske operasjoner og utgjør et sterkt fagmiljø. Vi benytter oss av veldokumenterte, gjennomprøvde metoder og kan vise til svært høy grad av pasienttilfredshet. Våre sykehus holder høy sykehusstandard og har toppmoderne utstyr, og pasientens sikkerhet har alltid høyeste prioritet. Sykehusene har fast ansatt narkoselege. I Volvat er kirurgen alltid tilgjengelig på telefon etter operasjonen.

 

Her finner du pris på plastisk kirurgi

 

Timebestilling for konsultasjon hos spesialist i plastisk kirurgi:

Oslo Majorstuen: tlf. 22 95 75 00
Oslo Nationaltheatret: tlf. 23 68 25 00
Bergen: tlf. 55 11 20 00           
Fredrikstad: tlf. 69 30 23 00
Tromsø: tlf. 77 66 48 50
Trondheim:  tlf. 73 87 39 00

 

 

Her kan du lese mer om plastisk kirurgi ved Volvat

 

Plastisk kirurgi ved Volvat

Brystforstørrelse med silikon 

Brystreduksjon 

Brystløft

Fettsuging

Bukplastikk / mageplastikk

Neseoperasjon (neseplastikk)

Tunge øyelokk

Poser under øynene

Pris på plastisk kirurgi

Oversikt over Volvats tilbud innen plastisk kirurgi