Behandling for personer med alkoholproblemer


Behandlingen tilbys ved Volvat Majorstuen

Om alkohol og avhengighet:
Det er mange grunner for uheldig bruk av alkohol og andre rusmidler. Noen ønsker å dempe psykiske problemer og/eller kroppslige smerter, andre drikker fordi de vil føle seg vel eller bedre. Noen opplever at de har en uheldig bruk i forbindelse med selskaper eller i jobbsammenheng.

Den aller vanligste og kanskje alvorligste avhengigheten er faktisk avhengighet til alkohol eller beroligende medikamenter.

Avhengighet kan være en komplisert og alvorlig sykdom som skaper mye lidelse og smerter for pasienten og pasientens pårørende. Denne lidelsen fører nesten alltid til et betydelig funksjonsfall, endring i livskvalitet og relasjonelle vansker. Jo, tidligere en person får behandling, jo bedre er vanligvis prognosen.

Mange pasienter med avhengighetsproblematikk har en eller flere psykiske lidelser. De har ofte behov for at både alkoholproblemene og de psykiske lidelsene behandles samtidig.

Behandlingstilbud:
Behandlingen på Volvat er individuelt tilpasset. Målet kan være å begrense alkoholinntaket, eller å bli totalt avholdende. Det er en målsetning at pasienten kan være i arbeid i behandlingstiden. Et alkoholproblem berører hele familien, og i noen tilfeller vil det være nødvendig at pasientens partner/familie kan delta i samtalen. Det kan ved behov etableres en kontakt med arbeidsgiver.

Behandlingen skjer på dagtid, eventuelt ettermiddag/ kveldstid etter avtale.
Muligheter for kontakt med andre medisinske spesialiteter ved behov.

Behandlere: psykologene Nina Bråthen og Elisabeth Tømmerås Ermesjø

Metoden:
En kombinasjon mellom samtaleterapi og evt medikamentell behandling.
Kognitiv atferdsterapi og endringsfokuserte samtaler skjer uten konfrontasjon, og bygger på at pasienten selv har et ønske om å endre sitt forhold til alkohol. Metoden krever ikke at pasientene er totalavholdende ved oppstart, men tilpasses den enkelte.

Temaer i behandlingen:  

  • Kartleggingsverktøy
  • Målsetninger, delmål.
  • Ambivalens, positive og negative sider ved bruk av alkohol
  • Ytre kontroll
  • Motivasjon
  • Risikosituasjoner / Tilbakefallsforebygging


Endringsfokusert rådgivning eller motiverende intervju og kognitiv atferdsterapi er effektive og godt dokumenterte behandlingsformer.

Vi har kort ventetid

Bestill time

Tjenesten tilbys ved

  • Volvat Oslo - Majorstuen

Vi har kort ventetid

Bestill time