Metakognitiv terapi (MCT)


Metakognitiv terapi (MCT) er en relativt ny behandlingsform med meget lovende resultater i forhold til ulike psykiske lidelser (angsttilstander, depresjon, tvangslidelser, post –traumatisk stresssyndrom etc.), utviklet av Adrian Wells og kolleger ved University of Manchester.

Metakognitiv terapi (MCT) er en relativt ny behandlingsform med meget lovende resultater i forhold til ulike psykiske lidelser (angsttilstander, depresjon, tvangslidelser, post –traumatisk stresssyndrom etc) utviklet av Adrian Wells og kolleger ved University of Manchester.

Sentrale prosesser i metakognitiv terapi er bekymring, grubling, selvfokusert oppmerksomhet og uhensiktsmessige mestringsstrategier. For å endre disse prosessene er det nødvendig å adressere metakognisjoner, eller tanker om tanker. De kan deles i positive eller negative antagelser. Positive meta-antagelser er knyttet til fordeler ved f.eks. å bekymre seg, gruble. Negative meta-antagelser er knyttet til ukontollerbarhet av å bekymre seg eller gruble.

"Det viktigste er ikke hva vi tenker, men hvordan vi forholder oss til negative tanker og hva som regulerer tankegangen vår", (Adrian Wells, School of Psychological Sciences, University of Manchester).

Et sentralt behandlingsmål er å øke bevisstheten rundt egne tankeprosesser og følelser knyttet til dem. I følge metakognitiv teori og praksis er tanker noe annet enn det som skjer, man kan observere tanken utenfra og velge å forholde seg til den på ulike måter.

I behandlingen fokuserer vi på følgende prosesser:

  • Vedvarende og fastlåste tankemønstre av bekymring og grubling
  • Metakognisjoner som opprettholder tankemønstrene
  • Overdrevent fokus/oppmerksomhet mot trussel/fare for å sikre seg
  • Tankeundertrykking
  • Unngåelse av aktivitet/overdreven aktivitet
  • Sosial tilbaketrekning
  • Overkompensering

 

Ta kontakt med oss på telefon 22 95 76 21 for mer informasjon og timebestilling.

 

 

Gå til forsiden om vårt tilbud innen psykisk helse