Organisasjonspsykologi og stressmestring


I dag lever mange virksomheter under konstant press om å prestere, levere, fornye seg og ikke minst spare penger.

Under slike forhold vil de ansatte lett oppleve stress i form av utilstrekkelighet, demotivasjon og i verste fall utbrenthet og langvarig sykefravær. I hektiske tider er det lett å presse seg litt ekstra, og ofte merker man stresset først når det er for sent.

Vår psykologer tilbyr kartlegging av stressnivå for enkeltindivider eller i bedrifter og foreslår tiltak i forhold til eventuelle funn.

Våre psykologer arbeider blant annet med kartlegging av organisatorisk- og psykososialt arbeidsmiljø. Arbeidet skal bidra til å utvikle, utforme og evaluere forholdene for å forebygge at ansatte utsettes for uheldige fysiske og/eller psykiske belastninger og for å fremme helse i arbeidslivet.

 

Kontakt oss:

  • Oslo Majorstuen: tlf. 22 95 75 00
  • Bergen: tlf. 55 11 20 00
  • Fredrikstad: tlf. 69 30 23 00

 

Tilbake til forsiden for psykisk helse

Tjenesten tilbys ved

  • Volvat Oslo - Majorstuen
  • Volvat Fredrikstad
  • Volvat Bergen - Laguneparken