Qb-Test til utredning og oppfølging av ADHD hos voksne

14.09.2016

Volvat Medisinske Senter i Oslo er det første private sykehuset som tar i bruk Qb-Test til utredning og oppfølging av ADHD hos voksne.

Qb-Test er en databasert test som gir et objektivt mål på de tre kjerneområdene ved ADHD: hyperaktivitet, uoppmerksomhet og impulsivitet.

Last ned mer info om testen her (PDF)

Den gir objektive opplysninger som sammen med annen informasjon og kartlegging gjør det lettere å stille riktig diagnose og gi individualisert behandling, noe som vil øke livskvaliteten for pasientene. Qb-Test bidrar ved før- og ettermålinger  til å avgjøre effekt av behandling og minske risiko for over- eller undermedisinering av pasientene. Den er ikke partisk for eller imot medisinering eller annen behandling.

Resultatet fra testen presenteres i en rapport som sammenlikner resultatet med en gruppe personer av samme kjønn og alder, men som ikke har ADHD.

Qb-Test er den eneste testen på verdensbasis som er godkjent av FDA til dette formålet.

Bestill time hos psykolog her: