Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi er en behandlingsform basert på erkjennelsen av at kroppen er en enhet der psyke og soma henger sammen og påvirker hverandre gjensidig.


Opplevelser og erfaringer i livet setter sine spor i kroppen, og påvirker både pust, muskelspenninger og kroppsholdning. Behandlingen varer 1 time og inkluderer en helhetlig behandling av kroppen med supplerende samtale.

 

Behandling

Behandlingen inneholder en kombinasjon av samtale og kroppslig behandling, og kombinerer øvelser og bevisstgjøring av kroppen, strekk/grep på muskulatur og supplerende samtale.

Diagnoser kan være utmattelse, svimmelhet, spiseforstyrrelser, generell anspenthet, kort eller anstrengt pust, fibromyalgi, angst, ME, langvarig smerteproblematikk eller senfølger etter traume.

Behandlingsprosessen starter med en samtale etterfulgt av en grundig undersøkelse av pasientens ressurser. Ressurser hos pasienten og i omgivelsene kartlegges og vurderes opp mot grad av belastning. Behandlingen varer 60 minutter.  Behandlingshyppighet en gang i uken eller hver 14. dag, det er en prosessorientert behandling.

Våre behandlere jobber tett med leger og spesialister.

Vi har kort ventetid

Bestill time

Tjenesten tilbys ved

  • Volvat Oslo - Majorstuen
  • Volvat Oslo - Nationaltheatret
  • Volvat Bergen - Laguneparken

Vi har kort ventetid

Bestill time