Thyroidea diagnostik


Ultralydvurdering av forskjellig patologi i glandula thyroidea med ultralyd. 

Ultralyd egner seg godt for å påvise forandringer i thyroidea(skjoldbruskkjertelen).

Dersom det blir påvist knuter, utføres supplerende finnålsbiopsi for å gi histologisk diagnose.

Når resultatet foreligger foretar vi en helhetsvurdering og sender svaret til henvisende lege.

Vi har kort ventetid.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har refusjonsavtale.

Gå tilbake til forsiden om røntgen og MR