Behandlingsfrist

12.01.2015

Behandlingsfrist

Hver pasient skal ha individuell frist for behandling offentlige sykehus. Tidsfristen starter når henvisningen din er mottatt. Den maksimale fristen for ryggbehandling i etter offentlig avtale er 6 mnd. Det vi si at operasjonen skal være fullført innen 6 mnd.For akutte skiveprolaps er behandlingsfristen maksimalt 4 mnd.Med lammelser eller intraktable smerter vil fristen være vesentlig kortere.

Fristbrudd

Ved ventelistebrudd, hvor det behandlende sykehuset ikke greier å holde fristen det selv har satt, har pasienten rett til å kreve behandlingen utført ved et annet sykehus.Sykehuset som har satt behandlingsfristen må dekke utgiftene for behandlingen. Ved Ulriksdal Sykehus vil vi kunne utføre behandling hvor det foreligger ventelistebrudd. Informasjon om avropsordningen fås ved:

 

HELFO

Serviceboks 1412

1602 Fredrikstad

Tlf. 815 33 533

pasientformidling@helfo.no