Risiko ved ryggkirurgi?

12.01.2015

Er det fare for lammelser eller alvorlig skader ved ryggkirurgi?

All kirurgi er beheftet med noe risiko. Alvorlige komplikasjoner som lammelser er relativt sjeldne, < 1%. Som oftest oppstår dette i forbindelse med disseksjon rundt allerede skadet nervevev. Som regel er det forbigående symptomer. Ved lammelser kan det forventes bedring inntil 1 år etter skaden. Alvorlige blødninger og dype infeksjoner er i dag svært sjeldne.