Skiveproteser


Med en MR undersøkelse av ryggen din er det mulig å bedømme kvaliteten på mellomvirvelskiver.En frisk skive har verken nerveforsyning eller blodforsyning.

Cellene suger til seg næring fra et finmasket nett av blodårer i virvelen over og under. Dersom denne næringstilførselen blir brutt eller svikter, vil cellene brytes ned og skiven vil gå i langsom oppløsning, såkalt degenerasjon. Denne nedbrytningsprosessen kan være smertefull.

Kirurgisk er det mulig å fjerne hele mellomvirvelskiven, den må erstattes enten med

  • en avstiving, hos oss en Tlif som er en kjent tradisjonell behandling.
  • en kunstig skive, skiveprotese.

Skiveprotese

Dette er en teknikk som er utviklet de siste 20 årene, spine center har erfaring med skiveprotese siden 2002. Prinsippet bygger på kunnskap og materialer fra proteser i hofter og knær. Skiveprotesene har en enkel mekanisk utforming.

Protesene settes inn forfra via magen / bukhulen. Selve inngrepet foregår gjennom et 7–8cm snitt, det deles ingen muskelfibre, bukinnholdet skyves lett til side og skiven tømmes for ”råttent vev”.Deretter settes skiveprotesen inn som erstatning. Kroppshøyden kan vokse med mellom 5 og 10mm pr. operert skive. Fordelen med denne operasjonsmetoden blir at man slipper å bryte nervebaner eller ødelegge muskelfibre for å komme inn til mellomvirvelskiven. Ulempen er at tilgangen krysser de største blodårene i kroppen, som ligger rett foran ryggsøylen. En liten risiko for skade på store blodkar (<1 %) hører derfor med i vurderingen.

De opprinnelige dype ryggsmertene forsvinner raskt. Dette gir bedre nattesøvn og gjør det lettere å sitte uten å få smerteøkning etter få minutter. Behandlingen bedrer muligheten til å komme i arbeid, eller fortsette i det arbeidet du hadde fra før. Skiveproteser skårer også høyt på pasienters tilfredshet etter operasjon; over 80 % er fornøyd.

Varigheten av en skiveprotese forventes å være vesentlig større enn for hofteproteser (20 år), men dette er ikke utprøvd i praksis. I laboratorietesting er det anslått en varighet for skiveproteser på 40 år. Vi anvender i dag siste generasjon proteser av titan med en overflate som praktisk talt er uten friksjon. Det er derfor ingen bekymring for at protesen kan bli utslitt. Titan er et materiale, som ikke gir allergi, og som ikke lager biologisk aktivitet rundt seg.

Skiveprotesen er robust så det er ikke noen grense for belastning på ryggen etter opptrening. Ryggen tåler derfor alle typer belastning etter operasjonen.Erfaringene med metoden er at det oppnås mer enn en halvering av opprinnelig smertenivå og tilsvarende bedring av funksjonen. Dette samsvarer med resultatene i flere studier, en norsk studie og flere internasjonale studier. Skiveproteser er i norsk helsevesen definert som metode under utprøving og kommer derfor ikke inn under begrepet ”rett til nødvendig behandling” i pasientrettighetsloven.

Vi kan vurdere om din ryggtilstand egner seg for skiveprotese. Kriteriene for operasjon er mer enn ett år med alvorlig ryggsmerte og manglende respons på annen behandling.

 Etter en skiveproteseoperasjon får du få restriksjoner. Du kommer deg ut av sengen samme dag og blir liggende hos oss i 3-4 dager . Du er oppe, kan dusje fra 1. dag og klarer deg selv. Vanligvis trenger du ingen hjelpemidler. Det er mulig å leve et vanlig aktivt liv uten spesielle restriksjoner etter inngrepet. Ingen begrensninger for yrkesaktivitet

Vi har kort ventetid

Bestill time

Vi har kort ventetid

Bestill time